ŚLUB KOŚCIELNY CZY KONKORDATOWY?

8 stycznia 2019 Anna Domańska-Jambrik

Ślub kościelny czy konkordatowy, który wybrać i jakie są różnice, jako dyplomowany konsultant ślubny przybliżę Wam te różnice.

Ślub konkordatowy

Konkordatowy jest to ceremonia religijna mająca skutki prawne. Możliwość zawarcia ślubu mamy od 1998 roku, kiedy to został ratyfikowany konkordat pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską.

Podstawą do zawarcia ślubu konkordatowego jest zgromadzenie wszystkich dokumentów wymaganych przez kancelarie parafilną oraz USC:

 • świadectwo chrztu
 • dokument potwierdzający niezamężność obu stron
 • świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
 • metryki chrztu
 • zaświadczenie odbycia kursu przedmałżeńskiego
 • skrócony akt urodzenia
 • potwierdzenie braku okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa (wydane dokumenty są ważne są 6 miesięcy)
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie o odbytej spowiedzi, jeśli miała ona miejsce w innej parafii.

Na 3 miesiące przed ślubem zostaje spisywany protokół. Jest to rozmowa przedprowadzona między Wami, a księdzem, w której odpowiecie na pytania dotyczące m.in. możliwości pokrewieństwa między sobą, waszej wiary, planowania wychowania dzieci zgodnie z normami przyjętymi przez Kościół. Po tym, jak nastąpi spisanie protokołu przedślubnego, kolejnym etapem jest wygłoszenie zapowiedzi w Waszych parafiach.

Ślub kościelny czy konkordatowy, jestem innego wyznania, czy mogę przystąpić do ślubu konkordatowego? Ślub konkordatowy daje możliwość zawarcia małżeństwa pomiędzy wyznawcami różnych religii, Polskie prawo przewiduje zawarcie małżeństwa w kościołach następujących wyznań:

 • Polskim Autokefalicznym
 • Kościele Prawosławnym
 • Ewangelicko-Augsburskim
 • Ewangelicko-reformowanym
 • Ewangelicko-metodystycznym
 • Chrześcijan Baptystów
 • Adwentystów Dnia Siódmego
 • Polsko-Katolickim
 • gminach wyznania żydowskiego
 • Kościele Starokatolickim Mariawitów
 • Kościele Zielonoświątkowców


Przebieg ceremonii przypomina ślub kościelny: ma on miejsce w czasie Mszy św,  jednakże Państwo Młodzi wraz ze świadkami podpisują dokument cywilno-prawny tuż przed rozpoczęciem uroczystości. Następnie, obowiązkiem proboszcza jest dalsze przesłanie dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie po dwóch tygodniach będzie można odebrać akt małżeństwa.

Ślub kościelny

Jedyna różnica pomiędzy ślubem kościelnym, jak i konkordatowym jest taka, że przy ślubie kościelnym pomijamy kwestie urzędową i wtedy nie ma on skutków prawnych natomiast ceremonia i znaczenie duchowe pozostają bez zmian.