ŚLUB CYWILNY

7 stycznia 2019 Anna Domańska-Jambrik

Ślub cywilny jest najważniejszy w świetle polskiego prawa. Związek taki uznawany jest przez wszystkie organy administracyjne i urzędy. Od 2015 roku może być zawarty poza urzędem stanu cywilnego. Koszt ślubu cywilnego to oplata administracyjna 84 zł oraz 1000zł jeżeli zdecydujecie sie na ceremonie na przykład na plaży 🙂

Ślub cywilny możecie wziąć w każdym urzędzie w całej Polsce. Nie obowiązuje już zasada rejonizacji, która wymagała kiedyś udania się do najbliższego USC. W odróżnieniu od ślubu kościelnego i konkordatowego wszystkie formalności możecie załatwić w krótkim czasie.

Na co najmniej 31 dni przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego udajcie się razem do wybranego USC. Odpowiecie na kilka formalnych pytań, by urzędnik stwierdził brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. W urzędzie także zdecydujecie jakie nazwisko po ślubie przyjmie żona oraz w przyszłości, wasze dzieci.


Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego. 
W zależności od swojego stanu cywilnego bedziecie potrzebowali:

PANNA/KAWALER

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia

ROZWÓDKA/ROZWODNIK

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (z konieczną adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu)

WDOWA/WDOWIEC

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu zgonu byłego małżonka

NIEPEŁNOLETNI

Jeżeli jesteś kobieta nieletnia, pomiędzy 16-tym a 18-tym rokiem życia będziesz potrzebowała:

 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo.

CUDZOZIEMNCY

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na ślub. Jednak są kraje, które nie wydają tego rodzaju poświadczeń (np. USA). W takim wypadku obywatel USA jest zmuszony do zwrócenia się do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na ślub bez zaświadczenia. Na taką zgodę czeka się około 3 miesięcy. Następnie dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego
 • paszport
 • jeżeli para nie jest w stanie porozumieć się w języku polskim konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego zarówno przy składaniu dokumentów w urzędzie jak i póżniej w trakcie ceremonii zaślubin.

Sama ceremonia trwa ok 20 minut ,po podpisaniu dokumentów otrzymujecie odpisy aktów ślubu.